Google phát hành bản cập nhật lõi toàn cầu tháng 8 năm 2023

Google đã chính thức thông báo về việc phát hành cập nhật lõi tháng 8 năm 2023 thông qua một bài viết trên mạng xã hội Twitter và cập nhật trang thông tin cập nhật tìm kiếm của họ. Thông báo này cung cấp chi tiết về thời gian triển khai dự kiến của cập nhật: "Chúng tôi đã phát hành cập nhật lõi tháng 8 năm 2023. Quá trình triển khai dự kiến sẽ mất đến 2 tuần để hoàn tất."
Google phát hành bản cập nhật lõi toàn cầu tháng 8 năm 2023

Google đã phát hành bản cập nhật lõi toàn cầu tháng 8 năm 2023, và việc triển khai có thể mất đến hai tuần để hoàn tất. Đây là cập nhật lõi thứ hai trong năm 2023, với cập nhật lõi trước là cập nhật lõi tháng 3 năm 2023, bắt đầu triển khai vào ngày 15 tháng 3 và hoàn thành vào ngày 28 tháng 3.

Google đã chính thức thông báo về việc phát hành cập nhật lõi tháng 8 năm 2023 thông qua một bài viết trên Twitter và cập nhật trang cập nhật tìm kiếm của mình. Thông báo này bao gồm thông tin về thời gian triển khai dự kiến: “Phát hành cập nhật lõi tháng 8 năm 2023. Việc triển khai có thể mất đến 2 tuần để hoàn tất.”

Đối với chủ sở hữu trang web và người tạo nội dung có thể gặp ảnh hưởng tiêu cực đối với thứ hạng của họ do cập nhật lõi, Google đã đưa ra lời khuyên rằng không có hành động cụ thể để thực hiện để phục hồi ngay lập tức. Sự giảm thứ hạng có thể không đồng nghĩa với vấn đề gì đó xảy ra với các trang của bạn. Google đã chia sẻ danh sách câu hỏi để xem xét trong trường hợp trang web bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cập nhật lõi. Ngoài ra, Google cũng cho biết một số hình ảnh phục hồi có thể được quan sát giữa các cập nhật lõi, với những thay đổi lớn hơn sẽ xuất hiện sau các cập nhật lõi tiếp theo.

Việc hiểu cập nhật của Google là quan trọng đối với chủ sở hữu trang web, vì các thay đổi trong thuật toán xếp hạng có thể cải thiện hoặc làm giảm thứ hạng của trang web trong kết quả tìm kiếm. Việc biết khi nào Google thực hiện các cập nhật này giúp chúng ta phân biệt được các thay đổi được thực hiện trên trang web của bạn và các sửa đổi trong thuật toán xếp hạng của Google. Với việc xác nhận về cập nhật lõi xếp hạng, chúng ta khuyến khích người quản trị trang web theo dõi thống kê và thứ hạng trong các tuần tới.

Trong lĩnh vực các cập nhật mới nhất của Google, cập nhật đánh giá tháng 4 năm 2023 là cập nhật cuối cùng được xác nhận. Nó kéo dài từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4. Một cập nhật quan trọng khác trong năm nay là cập nhật đánh giá sản phẩm tháng 2 năm 2023, bắt đầu từ ngày 21 tháng 2 và kéo dài trong 14 ngày, kết thúc vào ngày 7 tháng 3.

Cùng tác giả:

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top