Blog Cộng Đồng SEO

Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: http://blog.congdongseo.com.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập thông tin từ biểu mẫu bình luận, bao gồm nội dung bình luận và cũng ghi lại địa chỉ IP của người truy cập cùng với chuỗi user agent của trình duyệt họ đang sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phát hiện và ngăn chặn các hoạt động spam.

Để cung cấp một ảnh tiểu sử đại diện cho bạn trong bình luận, chúng tôi tạo một chuỗi ẩn danh từ địa chỉ email của bạn (được gọi là hash) và có thể chia sẻ chuỗi này với dịch vụ Gravatar để kiểm tra xem bạn có sử dụng ảnh đại diện Gravatar hay không. Quyền riêng tư của bạn liên quan đến dịch vụ Gravatar có thể được tìm hiểu thêm tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được chấp nhận, ảnh đại diện Gravatar của bạn sẽ được hiển thị công khai kèm theo bình luận của bạn.

Media

Khi bạn tải lên hình ảnh lên trang web, hãy cân nhắc và tránh tải lên những hình ảnh chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Điều này cực kỳ quan trọng vì khách truy cập trang web có thể tải xuống hình ảnh và giải nén các thông tin vị trí chứa trong hình ảnh đó.

Cookies

Khi bạn tham gia viết bình luận trên trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tên, địa chỉ email, và địa chỉ trang web của bạn thông qua cookie. Mục đích của việc này là để tiện lợi cho bạn, giúp bạn không cần phải nhập thông tin này lại mỗi khi bạn muốn viết bình luận. Thông tin này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập, chúng tôi sẽ tạo một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có hỗ trợ cookie hay không. Cookie này không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, chúng tôi cũng sử dụng cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị của bạn. Thông tin đăng nhập gần đây sẽ được lưu trong vòng hai ngày, và các lựa chọn hiển thị gần đây sẽ được lưu trong một năm. Nếu bạn chọn tùy chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, chúng tôi cũng sử dụng một cookie bổ sung để lưu ID của bài viết bạn đã chỉnh sửa. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web của chúng tôi có thể chứa nội dung được nhúng từ các nguồn bên ngoài như video, hình ảnh, hoặc bài viết. Nội dung được nhúng này hoạt động theo cùng một cách như khi bạn truy cập trực tiếp trang web nguồn.

Các trang web nguồn này có thể thu thập thông tin về bạn, sử dụng cookie, tích hợp các dịch vụ theo dõi của bên thứ ba, và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó. Điều này bao gồm việc theo dõi cách bạn tương tác với nội dung được nhúng, đặc biệt nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản trên trang web nguồn. Về các chi tiết cụ thể hơn về việc thu thập và quản lý dữ liệu, bạn nên kiểm tra chính sách bảo mật của trang web nguồn để biết thêm thông tin.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Khi bạn gửi một bình luận trên trang web của chúng tôi, bình luận và dữ liệu siêu (metadata) của nó sẽ được lưu trữ vô thời hạn. Điều này giúp chúng tôi có khả năng tự động nhận biết và hiển thị bình luận mà không cần giữ chúng trong hàng đợi chờ kiểm duyệt.

Đối với người dùng đã đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có quyền xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (trừ khi họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có khả năng xem và chỉnh sửa thông tin này.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bất kỳ bình luận nào, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn một tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, bao gồm tất cả dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Ngoài ra, bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã lưu trữ về bạn. Lưu ý rằng điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi phải giữ lại vì các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Scroll to Top